Бидний тухай

Монгол хэл, соёлоо хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх зорилгоор Сиэттл хотод аж төрж буй санаа зорилго нэгдсэн бидний монголчууд 2016 онд Сиэттлийн Монгол хүүхэд залуучуудын төвийг (СМХЗТ) байгуулсан юм. СМХЗТ нь АНУ-ын Вашингтон мужид үйл ажиллагаагаа эрхлэн явуулдаг. Мөн АНУ-ын Татварын албаны татвараас чөлөөлөгдөх 501(c) 3 статустай, ашгийн бус, олон нийтийн байгууллага бөгөөд монголчууд, тэдний үр хүүхдүүдийн сайн сайхны төлөө үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллах зорилготой. СМХЗТ нь хэл, урлаг, соёл, нийгмийн манлайлал, эрүүл мэнд, хамт олны төлөвшилт, нийгэм доторхи харилцаа зэрэг олон төрлийн сургалт хөтөлбөрийг зохион явуулдаг.


Алсын хараа

Бидний алсын хараа нь нөөц бололцоогоо дээд зэргээр ашиглах хүсэл эрмэлзлэлээр оргилсон хүүхэд, залуучуудыг өндөр ур чадвар, итгэл үнэмшил бүхий дэлхийн хэмжээний иргэд болон төлөвшихэд нь дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

Эрхэм зорилго

Бидний эрхэм зорилго нь Пужет Саундын бүс нутагт амьдарч буй Монгол иргэд, тэдний үр хүүхдийн мэдлэг, авъяас чадварын хөгжлийг боловсролын болон соёлын олон талт арга хэмжээгээр дамжуулан дэмжин урамшуулахад оршино.


  • coverflow
  • coverflow
  • coverflow
  • coverflow