Таваг Сан /Plate Fund $500

ХЭРЭВ ТА РЕСТОРАНД АЖИЛЛАДАГ БОЛ $500 АВЧ БОЛОХ НЬ

COVID-19 цар тахлаас болж ажлаа алдсан, орлого нь буурсан ресторан/хоолны газрын салбарын ажилчдад 500 долларын тэтгэлэг олгох зорилготой Таваг Сан (The Plate Fund) нэртэй тусламжийн санг Шүлтц Гэр Бүлийн Сан (Schultz Family Foundation) саяхан байгуулсан. Энэ сан нь Кинг Коунтигийн олон мянган иргэдэд өнөөдрийг хүртэл тусалсаар байгаа.

Тавигдах нөхцөл

Бүртгүүлэх хүмүүс дараах нөхцөлийг хангасан байх ёстой:

• Кинг Коунтид амьдардаг.

• Кинг Коунтид ресторан, хоолны газар 2020 оны 3-р сарын 1-ний өдөр хүртэл ажиллаж байсан эсвэл одоогоор ажиллаж байгаа бөгөөд ажлын цагаа хасуулсан.

• Жилийн нийт орлого $62,000 –с бага, үүнд цайны мөнгө багтана(tips).

Бүртгүүлж буй хүмүүс Кинг Коунтид амьдардаг, Кинг Коунтид ресторан хоолны газар ажиллаж байгаад COVID-19 –ийн хямралаас болж ажилгүй болсон гэдгээ бичиг баримтаар батлах шаардлагатай.

Мөн бүртгүүлж буй хүмүүс дараах шаардлагыг биелүүлнэ:

• 2020 оны 3-р сарын 1 болон түүнээс хойш огноотой цалингийн баримт илгээнэ; Цалингийн баримт байхгүй бол цалингийн хэмжээ, ажилласан хугацаа болон COVID-19 тухайн ажилтны хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын цагт сөргөөр нөлөөлсөн гэдгийг баталсан ажил олгогчийн захидал байж болно.

• Оршин суух хаяг бүхий засгийн газраас олгосон нэг биеийн байцаалт эсвэл хоёр ширхэг өөр бусад биеийн байцаалт илгээнэ.

• Жилийн нийт орлого нь цайны мөнгийг оруулаад $62,000 –с бага гэдгийг баталж харуулна.

• Банкны дансны мэдээлэл илгээнэ.

• Ажлаа алдсан эсвэл ажлын цагаа хасуулсан гэдгээ батална.

Нөхцөлүүдийг хангасан хүмүүс мөнгөн тэтгэмж хүлээн авахад банкны данс хэрэгтэй.хэрэв та энэ тэтгэмжийг авахыг сонирхож байгаа бол манай байгууллагаас тус нэвтрэх кодыг авна уу. Код нь Таваг Сангийн онлайн бүртгэлийн вэб хуудасд нэвтрэх эрх бөгөөд кодыг хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор хэрэглэх ёстой.

Ажилчид код хүлээн авсны дараа https://www.theplatefund.com/apply хуудсанд хандаж тэнд байгаа зааврын дагуу мөнгөн тэтгэмжийн бүртгэлийг кодоо ашиглан хийнэ.Кодыг манай баигууллга танд дамжуулан өгөх болно.

Энд бүртгүүлэхэд social security дугаар буюу иргэний бүртгэлийн дугаар шаардлагагүй бөгөөд бүртгэлд илгээсэн хувийн мэдээллийг өндөр нууцлалтай хадгалах болно.

Сангийн бүртгэлд орсон мэдээллийг чандлан хадгалах бөгөөд хэнтэй ч хуваалцахгүй нууцлах болно. Хувийн нууцыг хадгалах нь бидэнд маш чухал гэж The Plate Foundation мэдэгдлээ.

Эх сурвалж:https://www.theplatefund.com/apply